Параграф22 Daily

§22 Новини

Обучението на магистратите не по-малко важно от промените в Конституцията

Активният диалог по актуални правни въпроси се явява онова средство, чрез което нашите професионални усилия ще постигнат еднообразно приложение на закона, правна стабилност и предвидимост. Това коментира шефът на Върховния касационен съд Лозан Панов по време на заключителна пресконференция по повод успешното изпълнение на обучителен проект за магистрати.

Панов използва вчерашното изявление на румънския бивш министър на правосъдието Моника Маковей и посочи, че конституционни промени и промени в законите са нещо важно и нещо хубаво, но от самите хора зависи това как да се състои реформата. Най-важната част от нея, според Панов, е повишаването на капацитета на магистратите.

Според шефа на ВКС всички се опитват да хвърлят проблемите на съдебната система върху ВСС, а те далеч не са само негови. Той призова да се отчита и позитивното, което ВСС е свършил и даде за пример реализирания проект за обучение на магистрати.

Обучението на магистрати е една от важните функции на ВСС, напомни членът на ВСС Елка Атанасова, откривайки заключителна пресконференция по повод реализацията на проекта „Повишаване на компетентността и професионалната квалификация на съдии, прокурори и следователи, както и на административните ръководители на органите на съдебната власт чрез организиране и предоставяне на обучения от ВСС".

Тя изтъкна, че настоящият състав на ВСС, за първи път от структурирането на съвета като орган, реализира това си конституционно правомощие и дал възможност на магистратите да направят избор - къде да повишат професионалната си квалификация.
На събитието присъстваха членове на съвета, магистрати. Главният прокурор Сотир Цацаров също уважи пресконференцията, но за кратко.

На пресконференция присъства и Жечка Калинова, управител на консорциум „ФПИ-ИДЕИН", който е осъществил дейностите по проекта. Изготвили са програма за професионална квалификация на магистрати.

Фирмата е подготвила модули за 9 специализирани програми за обучения на магистрати в областта на облигационното и международното право, административно-наказателното право, настаняването на дете извън семейството по Закона за закрила на детето - противоречива практика. Разгледани са и проблемите в производството по Закона за отговорността на държавата и общините - анализ на съдебната практика и други.

Отпечатани са 7 ръководства по специализирани области, както и наръчник за финансово управление, предназначен за административните ръководители. Проведоха 28 специализирани обучения, по които 545 души бяха обучени. Има и помагало за работата на етичните комисии. Самите съдии, прокурори и следователи са посочили сферите, по които искат да повишат квалификацията си.

„Темите, които бяха идентифицирани по време на анкетното проучване бяха такива, по които магистратите не бяха обучавани до момента", коментира ръководителят на проекта Елка Атанасова. Предизвикателство за изпълнителите е бил подборът на лектори. „Аудиторията на магистратите е взискателна и не всеки лектор е готов да се изправи пред нея", подчерта Атанасова.

Facebook logo
Бъдете с нас и във