Параграф22 Daily

§22 Новини

Обвинен бивш съдебен шеф

Софийска градска прокуратура (СГП) внесе в съда обвинителен акт срещу бившия шеф на административния съд в Бургас Атанас Вълков за документни престъпления, пране на пари и престъпление по служба, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.Атанас Вълков е обвинен за това, че в периода от началото на май 2007 г. до 17. 02. 2011 г. в Бургас и в Несебър, при условията на продължавано престъпление, е съставил 18 фалшиви частни документа - пълномощни, молби, заявления, разписки, предварителен договор и искова молба от името на различни лица, и ги е употребил пред различни лица и институции - община Несебър, общинска служба bdquo;Земеделие Несебър, службата по геодезия, картография и кадастър в Бургас, районния съд вnbsp; Несебър и административния съд в Бургас. Според прокуратуратаnbsp; Вълков е изработил две фалшиви заверки с печат от името на Държавен архив - Бургас и документ, представляващ прехвърляне на право на собственост - протокол от името на Комисия за трудова поземлена собственост, както и преправил съдържанието на един официален документ, заверен от съда вnbsp; Несебър, препис от решение на същия съд с цел да бъдат използвани тези документи пред съда в Несебър и общинската служба bdquo;Земеделие в същия град.В периода 2010 г. - 2011 г. в Несебър и в Бургас чрез Руска Вълкова е извършил три пъти сделки с имущество, за което знаел, че е придобито чрез документни престъпления. Наnbsp; 28. 04. 2010 г. в Несебър са подписаниnbsp; два договора за учредяване на ипотека върху недвижим имот в полза на bdquo;Изотех Бургас АД и в полза на bdquo;Бинев консулт ЕООД, а на 31. 03. 2011 г. е извършил сделка - предварителен договор за продажба на недвижим имот с площ от около 12 дка в района на Несебър.В същия период в качеството си на съдия при административния съд в Бургас, при образуване и разглеждане на административно дело, образувано по жалба на неговия вуйчо Димо Ненков, е нарушил служебните си задължения, уредени в ЗСВ, АПК и ГПК. Той не е разглеал и решил делото безпристрастно, и не се е отстранил от разглеждането на това дело, въпреки основанието за това, тъй като жалбоподател е негов роднина по съребрена линия до четвърта степен.


Освен това не е извършил проверка на редовността на жалба от Ненков, с цел да набави за себе си и за вуйчо си облага, изразяваща се в отмяна на мълчалив отказ на кмета на Бургас да отмени отчуждаване на имоти и възстановяване на Ненков на право на собственост върху тези имоти и от това са могли да настъпят тежки последици,nbsp; изразяващи се в отнемане на възможността на бургаската общинаnbsp; да упражнява право на собственост върху имотите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във