Параграф22 Daily

§22 Новини

Обвиняем за длъжностно присвояване в особено големи размери е предаден на съд от СГП

Софийска градска прокуратура е внесла за разглеждане в съда обвинителен акт срещу А.Х. (на 36 години) за извършено от него престъпление по 203, ал. 1, вр. чл. 201 от НК.

През 2013 г. обвиняемият А.Х. сключил договор за търговско представителство с дружеството „А.Б.“ ЕООД, със седалище в гр. София. Основната му дейност била информационни технологии и телекомуникации. Съгласно договора за осъщественото сътрудничество обвиняемият имал право на възнаграждение. Поради пребиваването на управителя на фирмата – Т.Х., предимно в чужбина, той упълномощил А.Х. да извършва от името и за сметка на „А.Б.“ ЕООД редица действия. Същите били подробно посочени в безсрочно пълномощно, заверено в посолството на България в Грузия. След промяна на правната форма и името на дружеството, Т.Х. упълномощил А.Х. с допълнително пълномощно.

На практика дейността на дружеството фактически се ръководела и се извършвала от обвиняемия. Той поддържал комуникация със служителите, със счетоводството и с контрагентите на фирмата. Именно делегираните му права от законния управител го характеризират като длъжностно лице по смисъла на закона.

В работата си обвиняемият А.Х. се ползвал с доверието на Т.Х., който му осигурил достъп до всички банкови сметки на фирмата. Възползвайки се от това, както и от честите отсъствия на управителя на дружеството извън страната, обвиняемият взел решение да се облагодетелства неправомерно с парични средства, собственост на фирмата. Липсата на постоянен контрол на паричните преводи, които нареждал чрез дебитни карти, по банков път и плащания в брой с пари на дружеството, му дали възможност неправомерно да се разпореди с крупна парична сума. В периода от 13.06.2013 до 31.03.2017 г. А.Х. осъществил 902 трансакции, като присвоил 4 529 920,58 лева. Въпросната сума била присвоена от него чрез извършване на множество разходи, несвързани с дейността на дружеството.

Злоупотребите били установени от собственика на фирмата Т.Х. след телефонно обаждане от служител в банка, обслужващата дружеството, за извършени голям брой плащания от сметката на ЕООД. Цялостното поведение на обвиняемия довело до неблагоприятни последици за дружеството, което претърпяло сериозна финансова нестабилност.

Предстои делото да продължи в съда.

Facebook logo
Бъдете с нас и във