Параграф22 Daily

§22 Новини

Обвиняеми за данъчни престъпления в особено големи размери са предадени на съд от СГП

Софийската градска прокуратура е приключила разследвания по водени две досъдебни производства за извършени данъчни престъпления в особено големи размери – по чл. 255, ал. 3, вр. ал. 1 от НК.

Обвиняемият по едното от тях – А.Х., в качеството си на управляващ и представляващ търговско дружество „А. 2007“ ООД, със седалище в ж.к. „Младост 1“ в столицата, избегнал установяването и плащането на данъчни задължения на обща стойност 970 545,79 лева. От тях 647 030,53 лева представляват дължим данък върху добавената стойност и 323 515,26 лева – дължим корпоративен данък.

Предметът на дейност на фирмата на обвиняемия Х. била търговия на дребно с лекарствени продукти. Дружеството притежавало търговски обект – аптека в гр. София. Било регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

В качеството си на управляващ и представляващ „А. 2007“ ООД обвиняемият Х. потвърдил неистина в подадените в Териториална дирекция на НАП по електронен път декларации. А.Х. използвал документи с невярно съдържание – дневници за покупки, в които отразил фактури по доставки, които реално не били извършени, при представяне на информация пред органите по приходите. Приспаднал неследващ се данъчен кредит в общ размер 647 030,53 лева. Освен това в Годишната данъчна декларация на фирмата за 2014 г. обвиняемият декларирал годишен корпоративен данък в размер на 3 127,95 лева, вместо 323 515,26 лева.

Обвиняемият действал като посредствен извършител чрез лицата, извършвали счетоводни услуги за дружеството му.

По другото дело на Софийска градска прокуратура за данъчно престъпление в качеството на обвиняем е бил привлечен Д.Б. – управляващ и представляващ дружеството „Д.“ ООД, а впоследствие пълномощник и фактически управляващ дейността на въпросната фирма. Както лично, така и чрез посредствено извършителство чрез служител в счетоводно дружество, той избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери – 629 824,99 лева. От тях ДДС в размер 580 692,75 лева и 49 132,24 – дължим корпоративен данък за внасяне.

Обвиняемият използвал документи с невярно съдържание при водене на счетоводството на „Д.“ ООД, като отразявал доставки от различни фирми за кафе, сурови бадеми и кашу. В действителност обаче реално те не били извършени. В хода разследването е било установено, че в дружеството нямало лица, назначени на трудов договор, нямало собствени или наети имоти, складове, в които да се съхраняват закупените стоки, както и МПС за тяхното транспортиране.

От разпитите на свидетелите, фигуриращи като контрагенти на управляваната от Д.Б. фирма, е видно, че редица от тях са социално слаби или неграмотни лица. Някои от тях са заявили, че са изгубили личните си документи, а други, че са подписвали документи, в това число пълномощни, срещу заплащане. Действайки по този начин обвиняемият няколкократно потвърдил неистина в подадените пред НАП декларации и упражнил право на данъчен кредит, който не му се следвал.

Обстоятелството, че Д.Б. работил като данъчен служител в предходен етап от живота си, а впоследствие ръководел дружество, предоставящо счетоводни услуги, доказва, че обвиняемият бил отлично запознат с правата и задълженията си като управител на ООД да подава месечно и годишно изискуемата по закон информация към НАП.

Предстои наказателните производства срещу обвиняемите А.Х. и Д.Б. да продължат в съда.

Facebook logo
Бъдете с нас и във