Параграф22 Daily

§22 Новини

Обвиниха банкерка в присвояване на 230 792,28 лв от сметки на клиенти

Софийска градска прокуратура (СГП) повдигна обвинение пред Софийски градски съд (СГС) на А.Л. за престъпления по два члена на НК.

Според обвинителния акт в периода от 2006 г. до 2018 г. обвиняемата А.Л. работила в една и съща банка на различни длъжности, като от 2012 г. до 2018 г. заемала длъжността „старши финансов консултант - премиум клиенти“ в „Главен офис - София“ на банката. Обвиняемата имала задължения да следи и анализира клиентския портфейл, да следи и управлява доходността на всеки клиент в портфейла, да предоставя консултации на премиум клиентите и др. За изпълнение на задълженията си А.Л. имала постоянен достъп до банковите сметки на клиентите и била оторизирана да извършва транзакции с наличните парични средства.

В хода на разследването са събрани доказателства, че в периода от 03.05.2012 г. до 23.05.2014 г. обвиняемата извършила транзакции от сметки на премиум клиенти към сметката на съпруга си. По този начин А.Л. присвоила чужди пари в общ размер на 15 475,64 лв., собственост на банката. Обвиняемата извършила присвояванията в качеството си на длъжностно лице – „старши финансов консултант-премиум клиенти“ в „Главен офис - София“ на банката, а парите ѝ били поверени да ги управлява. Присвояването е извършено с общо 6 деяния в условията на продължавана престъпна дейност. Поради това на А.Л. е повдигнато обвинение за престъпление по по чл. 201, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

В подготвителната фаза на наказателното производство са събрани доказателства и за това, че в периода от 29.07.2016 г. до 19.03.2018 г. А.Л. извършвала транзакции от сметки на премиум клиенти към сметката на съпруга си, както и към сметките на двама негови колеги, които предварително били дали съгласие за това. След постъпване на сумите по сметките им, двамата колеги теглили преведените им пари и ги давали на съпруга на обвиняемата, като малка част от парите оставала за тях. Така обвиняемата присвоила чужди пари в общ размер на 188 500 лв., собственост на банката. Обвиняемата извършила присвояванията в същото длъжностно качество, а парите ѝ били поверени да ги управлява. Присвояването е извършено с общо 14 деяния в условията на продължавана престъпна дейност. Тъй като е в особено големи размери и представлява особено тежък случай, е квалифицирано като престъпление по чл. 203, ал. 1 вр. чл. 201, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

Обвиняемата и съпругът ѝ сключили с банката споразумение, с което обвиняемата се задължила да възстанови на банката 230 792,28 лв., като е учредила ипотека върху недвижим имот за обезпечаване на вземането.

Разследването по случая е извършено от Главна дирекция „Национална полиция“- МВР под ръководството и надзора на СГП.

Обвиняемата А.Л. е на 44 години, с висше образование, неосъждана.

Предстои разглеждане на делото в съда.

Facebook logo
Бъдете с нас и във