Параграф22 Daily

§22 Новини

Обвинител №1 сезира Крум Зарков за парите на вещите лица

Главният прокурор Иван Гешев сезира служебния министър на правосъдието Крум Зарков и поиска становище във връзка с частичната отмяна на наредба за възнагражденията на вещите лица, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата. 

В писмото на главния прокурор до Зарков се иска становище във връзка с решение на Върховния административен съд (ВАС), с което частично бе отменена наредба от 29 юни 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица. Решението на съда е в сила от 2 декември 2022 година.

В писмото се посочва, че отмяната на по-голяма част от текстовете на наредбата поставя редица въпроси, свързани с назначаването на експертизи, включително по досъдебни производства, както и въпроси относно изплащането на възнагражденията, които очакват своевременно решение. 

След произнасянето на ВАС остава в действие само част от наредбата на вещите лица, като по-голямата част от текстовете се отнасят до Единния регистър на вещите лица и данните, които се въвеждат в него, посочват от прокуратурата.

В писмото се посочва, че в резултат на отмяната на останалите разпоредби възникват няколко въпроса: за плащането за експертизи, възложени и приети преди решението на ВАС да влезе в сила; как да се процедира в случаите, когато експертизите са възложени по-рано, но не са приети от съответния компетентен орган; как ще се определят възнагражденията на вещите лица за експертизите, възлагани след отмяната на наредбата.

В искането пише още, че съгласно Административнопроцесуалния кодекс (АПК) последиците, възникнали от отменен подзаконов акт, се уреждат служебно от компетентния орган в срок не по-дълъг от три месеца от влизането в сила на съдебното решение.  Следва да се има предвид, че за вреди, причинени от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица, гражданите могат да предявяват искове за обезщетения, се отбелязва още в писмото. 

Въпросът за възнагражденията на вещите лица има изключително важно значение, заяви преди дни заместник- главният прокурор Красимира Филипова. Според нея то трябва да е достатъчно високо, за да стимулира водещите специалисти в различни области да се ангажират с експертна дейност за съдебната власт. От друга страна, справедливият размер на възнаграждението ще играе превантивна роля срещу корупционния натиск. Ето защо за разрешаване на проблема е необходим комплексен подход, заяви Филипова.

Facebook logo
Бъдете с нас и във