Параграф22 Daily

§22 Новини

Обвинител за прокуратурата и новия обществен ред

Нужен ли е нов модел в прокуратурата, който да бъде в интерес на обществените потребности. Моделът на прокуратурата в 21-ви век – как ще я видим след 10 години в организационно и правно отношение. Темата коментира в “Нашият ден“ д-р Златко Каракачанов от Софийската районна прокуратура. Той е автор на дисертация на тема “Прокуратурата и новият обществен ред“.

“Предметът на изследването беше изработване на нов модел на прокуратурата, който да е в крак с обществените процеси. Както и да се посочат насоките, в които той да бъде усъвършенстван. Беше проучена възможността държавата да се измести в полето на самосъблюдаваща баланса на правилата в демократичния свят, което е характерно за неолибералния модел, който се налага години наред, като се насочи към защита на слабите срещу произвола на силните. И тук стигнах до извода, че ако искаме справедливост и равенство, то държавата в лицето на своите представители политици най-вече, защото те коват законите, трябва да изяснят какво разбират под тези думи. И да предложат път за постигането му.

Прокуратурата има за роля не да определя тези цели, а да проследи те да бъдат изпълнявани. "След като в резултат на проведеното изследване бе дадено определение на понятието ,,обществен ред“, се установи, че общественият ред е политологическо понятие, служещо за обозначаване на принципи и норми на устройството на обществото в държавата и наддържавните образувания. В този смисъл и ,,Новият обществен ред“, който ще се появи, е политологическо понятие, служещо за обозначаване на принципи и норми на бъдещото устройство на обществото в държавата и наддържавните образувания и прогнозиращи направленията на тяхното развитие. Разгледа се развитието на системата на ,,съдебната власт“, както и отношението ѝ с прокуратурата в структурно и функционално отношение.Даде се оценка на настоящото състояние на прокуратурата и съдебната власт в Република България, както и на готовността на прокуратурата да реагира на новите реалности. Бяха дефинирани и проблемите на българската прокуратурата, като се изведоха основни направления за подобряване на нейната дейност.

На тази основа синтезирах възможен структурен и функционален модел на стратегия на прокуратурата, който по-адекватно да реагира на променящата се социална действителност. Така се установи, че са възможни два полезни пътя за развитие пред нашата прокуратура, които може условно да се групират според това дали е необходимо да се правят сериозни промени в законите за реализирането им или само въз основа на правомощията, с които разполага по закон настоящата прокуратура. Промените бяха съобразени с възможността прокурорската служба да изпълнява в пълен обем функциите си и да посрещне адекватно ,,новия обществен ред“.

Затова и прокуратурата трябва да застане ясно и категорично на страната на гражданите при тези нови процеси във вътрешен и международен мащаб, за да съхрани социалната държава, която им бе обещана с обществения ни договор. Визирам тази държавата, която стои в международните отношения решително и ясно с позиции, които са в интерес на народа ѝ Прокуратурата трябва да спре разрушаването на държавните институции от организираната престъпност.

Тя трябва да си зададе въпроса как да стори това и да планира стратегически дейността си! Защото провалена е тази държава, която е загубила монопола върху правото да налага насилието. За да не се окажем в описаната ситуация на провалената държава в нейния последен стадий, трябва институциите да работят ефективно и безотказно. Ролята на прокуратурата в ръководството на част от държавните институциите и надзора на другите е определяща. Затова и прокуратурата ни трябва да бъде на висотата на очакванията на обществото и възложените ѝ със закона и конституцията функции, за да заработят институциите в интерес на хората."

Facebook logo
Бъдете с нас и във