Параграф22 Daily

§22 Новини

Обвинителен акт срещу търговец за данъчни нарушения

Обвинението срещу А. Л. е за това, че в град Кнежа и в град Плевен, при условията на продължавано престъпление, в качеството си на управител и представляващ ЕТ „В“, лично и чрез посредственото извършителство на В. Я., избегнала установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери – 293 963.93 лв., представляващи дължим данък добавена стойност по ЗДДС в размер на 170 177.93 лв. и данък по ЗДДФЛ в размер на 123 786 лв., като: използвала документи с невярно съдържание при водене на счетоводството – данъчни фактури за неизвършени доставки; потвърдила неистина в подадени съгласно чл.125, ал.1 от ЗДДС пред ТД на НАП – Велико Търново, офис гр.Плевен, справки декларации за данък върху добавената стойност. Тя включила в данъчната основа на доставките с право на пълен данъчен кредит и неизвършени доставки и не е включила в данъчната основа за облагане с ДДС част от извършена продажба, както и потвърдила неистина в годишни данъчни декларации по ЗДДФЛ за периода 2014г.-2017г.

Освен това тя използвала документи с невярно съдържание при представяне на информация пред органите по приходите - ТД на НАП гр.Велико Търново, офис гр. Плевен /дневници за покупки и продажби за данъчните периоди от 01.07.2014 г.– 30.09.2017 г., приложени към подадените пред ТД на НАП –гр.В. Търново, офис гр.Плевен СД по ЗДДС/ и приспаднала неследващ се данъчен кредит - престъпление по чл.255 ал.3, вр. ал.1, вр. чл.26 от НК.

Предстои насрочване на делото за разглеждане от съда.

Facebook logo
Бъдете с нас и във