Параграф22 Daily

§22 Новини

Обвинителен акт за използване на неистински официален документ

Софийска районна прокуратура внесе в съда обвинителен акт срещу Кирил Я. за това, че съзнателно се ползвал пред полицейски инспектор при ОПП-СДВР, от неистински официален документ – свидетелство за управление на МПС, на името на Кирил Я., на което бил придаден вид, че е издадено от МВР София, когато от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност - престъпление по чл. 316, вр. чл. 308, ал. 2, вр. ал. 1 от НК.

На неустановена дата и по неустановен начин обвиняемият Кирил Я. се снабдил със свидетелство за управление на МПС на негово име, с вписани в същото категории „А“, „В“, „С“, „Ткт“ и „М“. Посоченият документ не бил издаден от МВР София, а обвиняемият бил правоспособен водач единствено за категории „А“, „В“ и „М“. На 08.01.2020 г. в гр. София, Кирил Я. се явил в сграда на отдел „Пътна полиция“-СДВР. Независимо от обстоятелството, че същият съзнавал, че гореописаното свидетелство за управление на МПС не било издадено от МВР София, обвиняемият го представил пред З.М. - полицейски инспектор, сектор „Административно обслужване“ при ОПП-СДВР, ведно с другите необходими документи, с цел да му бъде подновено свидетелството за управление на МПС поради изтичане срока на валидност на същото.

При извършена от страна на З.М. справка, било установено, че на Кирил Я. не било издавано СУМПС, което да включва категории „С“ и „Ткт“. Свидетелството за управление на МПС на името на Кирил Я., с вписани в същото категории „А“, „В“, „С“, „Ткт“ и „М“, не било изготвено в съответствие с установените норми и стандарти за Република България за този вид документи.

За извършеното от Кирил Я. престъпление е изготвен и внесен обвинителен акт в Софийски районен съд.

Facebook logo
Бъдете с нас и във