Параграф22 Daily

§22 Новини

Оцениха COVID обстановката в съдилищата

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение справка за разпространението на COVID-19 в съдилищата към 29.03.2021 г., която показва, че носители на вируса са 40 съдии и 117 съдебни служители, а карантинирани са 20 магистрати и 73 съдебни служители.

Колегията отложи приемането на решение по искане на Съюза на съдебните заседатели, ВСС да възложи на административните ръководители на съдилищата да включат в списъците за ваксиниране срещу коронавирус желаещите съдебни заседатели. Целта на отлагането е да бъде проучено, дали общинските съвети, които избират съдебните заседатели, не са ги включили в изготвяните от тях списъци за ваксиниране срещу Covid – 19, както и доколко това съответства на предвидените в националния ваксинационен план групи.

Съюзът на съдебните заседатели смята, че неговите членове - като участници в съдебните заседания наравно със съдиите и прокурорите, са изложени на същия риск от заразяване с коронавирус. Посочва се, че броят на съдебните заседатели в страната възлиза на 3 688, като преобладаващата част от тях са около пенсионната възраст, което обстоятелство ги определя като рискова група за заразяване.

Facebook logo
Бъдете с нас и във