Параграф22 Daily

§22 Новини

ОДМВР - Видин и Враца работят съвместно с Полицейския инспекторат на окръг Долж - Румъния по проект, финансиран от ОЛАФ, по Програма „Херкулес III”

Директорите на двете териториални структури на МВР – ст. комисар Петър Коцин и ст. комисар Янко Янколов, участваха в конференция по проект RAISA „Повишаване на осведомеността и подобряване на методите на работа за противодействие срещу измамите при вътреобщностни придобивания (ВОП), засягащи бюджета на ЕС.“.

Първата съвместна дейност по проекта бе проведена в румънския град Крайова за времето от 19 до 21 февруари.

Географската близост на българските области Видин, Враца и румънския окръг Долж допринася и стимулира традиционно доброто сътрудничество и професионалното взаимодействие между полицейските служители от двата бряга на река Дунав, подчерта ст. комисар Коцин по време на първия работен модул по проекта. Той припомни, че за втори път служители на ОДМВР-Видин участват като партньори в проект на Полицейския инспекторат на окръг Долж. През последните 8 години видинската полиция е партнирала по три европейски проекта на Полицейските инспекторати в окръзите Арат, Олт и Долж – Румъния.

Дейностите по настоящия проект RAISA ще се реализират до 31 януари 2021 г. с участието на полицейски, митнически и фискални инспектори от Румъния, България и Унгария.
В рамките на съвместни обучения,  служители от шест румънски териториални полицейски структури и инспектори от Регионална митническа дирекция – Крайова ще обменят опит и споделят добри практики с полицаите от областните дирекции на МВР във Видин и Враца, български митнически инспектори от Териториална дирекция „Дунавска“, както и с фискални и митнически служители от Унгария.

Основната проектна цел е подобряване на методите и техниките на разследване, както и повишаване на професионалния капацитет на служителите, участващи в борбата с измамите при вътреобщностни придобивания в страните – партньори по проекта.

Програма „Херкулес III” има за своя основна цел да подпомага финансирането на дейности в сферите на превенцията и борбата с измамите, корупцията и други незаконни дейности, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз. Общият бюджет на проекта RAISA е 102 104.02 евро (81 683.21 евро финансиране от ОЛАФ и 20 420.81 евро съфинансиране от Полицейския инспекторат на окръг Долж–Румъния).

Facebook logo
Бъдете с нас и във