Параграф22 Daily

§22 Новини

Одобриха две кандидатури за мисията на ЕС за върховенството на закона в Косово

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет одобри кандидатурите на двама магистрати за участие в три процедури на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) за подбор на командировани експерти по първа Заявка за принос към мисията на ЕС за върховенство на правото в Косово EULEX Kosovo) за 2021 г. За вакантни позиции ЕК 40091 и ЕК 40094 е одобрена кандидатурата на Атанас Атанасов – съдия в Софийския градски съд. За вакантни позиции ЕК 40091 и ЕК 40170 е одобрена кандидатурата на Красимир Мазгалов – съдия в Софийския градски съд.

Формулярите на одобрените кандидати ще бъдат изпратени в Министерството на външните работи.

Избраният кандидат за длъжност ЕК 40091 мобилен наблюдател в област правосъдие, трябва да оказва надзор върху наказателната и гражданската правосъдна система на Косово чрез директно наблюдение на наказателни и граждански производства, при необходимост да предоставя съвет, да оценява работата на правосъдната система съобразно стандартите на вътрешното право и международните стандарти за правата на човека, и други.

Длъжност ЕК 40094 мобилен наблюдател в област организирана престъпност, предполага избраният кандидат да създаде и внедри система за надзор върху следствените действия и методи, провеждани от косовската полиция във връзка с дела за организирана престъпност.

От избрания кандидат за длъжност ЕК 40170 – член на Състава за надзор на човешките права (СНЧП), се очаква да разглежда жалби, подадени до СНЧП във връзка с предполагаемо нарушение на правата на човека от EULEX Kosovo.

Facebook logo
Бъдете с нас и във