Параграф22 Daily

§22 Новини

Одобриха проект на анализ на ИВСС за нарушаване правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет одобри проект на Анализ на констатираните от Инспектората към ВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок по чл. 60м от Закона за съдебната власт, за периода 01.04.2019 г. - 30.09.2019 г., прие данните за установени от ИВСС нарушения на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок по Глава трета „а“ ЗСВ, за периода 01.04.2019 г. - 30.09.2019 г и прие отчета на министъра на правосъдието относно постъпили заявления и изплатени обезщетения по реда на Глава трета „а“ ЗСВ, за същия срок.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет напомня на административните ръководители на съдилищата и на съдиите, че следва да прилагат мерките, приети по т. 90 от протокол № 21/19.07.2018 г. на Пленума на ВСС и предложи на Пленума на ВСС да приеме анализа, данните за установени от ИВСС нарушения на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок и отчета на министъра на правосъдието относно постъпили заявления и изплатени обезщетения по реда на Глава трета „а“ ЗСВ, всички за периода 01.04.2019 г. - 30.09.2019 г.

Материалите ще се публикуват на интернет страницата на ВСС, след приемането им от Пленума на ВСС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във