Параграф22 Daily

§22 Новини

Одобриха проекто-анализ на констатираните от ИВСС случаи на нарушаване на правото за разглеждане и решаване на делата в разумен срок

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет одобри проект на Анализ на констатираните от ИВСС случаи на нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок по чл.60м от ЗСВ, за периода 01.04.2019 г. - 30.09.2019 г. и прие данните за установените от ИВСС нарушения, както и отчета на министъра на правосъдието, относно постъпили заявления и изплатени обезщетения по реда на Глава трета „а“ ЗСВ, за същия период.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет предложи на следващо заседание на Пленума на ВСС да приеме Анализа и данните за установените нарушения за периода 01.04.2019 г. - 30.09.2019 г. и да приеме отчета на министъра на правосъдието, относно постъпили заявления и изплатени обезщетения по реда на Глава трета „а“ от ЗСВ, за периода 01.04.2019 г. - 30.09.2019 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във