Параграф22 Daily

§22 Новини

Официално изявление на Корпоративна търговска банка АД

Във връзка със зачестили напоследък коментари в някои медии за действия на органите на досъдебното производство по предварителната проверка по сигнала на неформалната организация на граждани, известна под името "Протестна мрежа", Управителният съвет на КТБ АД намира за необходимо да информира медиите и обществото за следното:


"Ръководството на КТБ АД не намира за нормално и обществено отговорно органите на досъдебното производство в лицето на Прокуратурата и Следствения отдел на Софийска градска прокуратура да отчитат ежечасно, публично и в детайли рутинната си работата си по една обичайна предварителна проверка. Отделно от това, в медийното отразяване на дейността на горните органи се съдържат множество изцяло неверни факти и обстоятелства. В тази връзка, до момента няма масови призовавания и разпити на служители и членове на УС на КТБ АД и броят на действително призованите лица като свидетели е значително по-малък от посочения в някои публикации. Важно е да се отбележи, че по отношение на нито един служител или мениджър на банката не са предприети каквито и да било процесуални мерки. Освен това, съдържанието на получените призовки не дава основание процесуалните действия на органите на досъдебното производство да се квалифицират като свързани с широко огласената от Прокуратурата предварителна проверка по сигнала на посочената по-горе организация на граждани.При тези обстоятелства възниква обоснованото съмнение дали органите на досъдебното производство не се използват за участие в една абсурдна и противозаконна кампания за уронване на престижа и търговския имидж на една от най-големите и стабилни български банки.КТБ АД е финансова институция с 20-годишна история, която поддържа устойчив растеж както благодарение на широката си гама от банкови продукти и услуги, така и благодарение на експертизата и професионализма на своя изключително подготвен и квалифициран екип.КТБ АД стриктно спазва Закона за кредитните институции в съответствие с най-добрите европейски и световни практики, доказателство за което е доверието на нашите акционери, инвеститори и вложители, клиенти и партньори. В потвърждение на горното е и успешното приключване днес на сделката за придобиването на Креди Агрикол България ЕАД.
Facebook logo
Бъдете с нас и във