Параграф22 Daily

§22 Новини

Огромна резиденция на Тато спечелена на таен търг за 352 000 лева

Резиденция на Тодор Живков край Кюстендил беше разиграна на търг от Общината. Имотът е частна общинска собственост и за да не е в тежест на местната власт, Общинският съвет неотдавна взе решение да бъде продаден с определена от лицензирани оценители начална тръжна цена от 181 200 лева, без ДДС.

За спечелил публичния търг с тайно наддаване беше обявена кюстендилската фирма „Елпром Трафо" с оферта от 352 000 лева, което се оказа с 96 хил. повече от класираните на второ място. След изтичане на срока за обжалване на заповедта за обявяване на спечелилия търга, купувачът е длъжен в седем дневен срок да внесе сумата по сметката на община Кюстендил.

Имотът е луксозна сграда на два етажа с около 600 кв. м застроена площ и двор от 4 декара и се намира в местността „Ючбунар" край село Богослов.

Facebook logo
Бъдете с нас и във