Параграф22 Daily

§22 Новини

Огромни корупционни дупки в лекарствената ни политика разкри БОРКОР

Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност откри 46 слаби места в лекарствената политика на страната ни, които могат да доведат до корупция в сектора. В тази връзка от ЦППКОП, известен още като БОРКОР, предлагат 81 мерки за подобрение на ситуацията. Условията за регулиране и регистриране на цени на лекарствени продукти, регулация на вноса и производството, провеждане на обществени поръчки от болниците и критерии за назначаване на длъжности в лекарствената регулация - това са само част от моментите в системата, в които има регистрирани проблеми.

За справка, подчертаваща важността на лекарствената политика, Бойко Великов изнесе данни, че 280 хиляди са раковото болни у нас, 520 хиляди са с диабет, има 50 хиляди нови инсулта на година и 15 хиляди нови инфаркта годишно.

Лекарствата годишно достигат почти 2 милиарда от бюджета като сума, като в рамките на този бизнес има много рискови зони, даващи шанс за корупция, уточни шефът на БОРКОР. Законът за здравето е изменян 58 пъти, този за лекарствените продукти - 20 пъти, за лечебните заведения - 41 пъти, без реално да има резултати в превенцията на корупция, посочи още той.

Според експертния анализ на ЦППКОП у нас няма стратегическо планиране на национално ниво на здравна и лекарствена политика, няма ефективно взаимодействие на органите при събиране на здравните вноски, както и липсва единна електронна система за обмен на информация в здравеопазването заедно с адекватна методология за планиране на парите за лекарства в НЗОК.

Липсата на стратегическо планиране в сектора според Центъра може да се реши с приемане на Национална здравна стратегия 2014-2020 г. с анализ за актуалното състояние, план за действие и финансов план, както и с приемане на Концепция за лекарствената политика, по възможност до края на тази година. Експертите предлагат и нов текст в Закона за лекарствените продукти, който да регламентира внедряване на електронни средства за контрол на назначаването на лекарствена терапия. Там трябва да се регламентира и ясно кой и как нови отговорност за определяне на националните консултанти, как се дефинират те в законовата уредба.

Несъразмерните разходи за лекарства и медицински дейности също могат да бъдат решени като „портал за корупция" с предложението на БОРКОР за въвеждане на диагностично-свързани групи, насочени към прозрачност в дейността на болниците. Те следва да са система за класифициране на пациентите по групи на характеристики, водещи към методология за стратегическо планиране на финансиране.

Неефективността при провеждане на обществени поръчки пък може да се неутрализира с въвеждане на норми за централизирано провеждане на електронни обществени поръчки за лекарствени продукти, предназначени за лечебните заведения с над 51% държавно участие.

Ефект в системата за лекарствата ще има, ако институциите си влязат в правомощията, направят се законодателни промени от НС при инициатива на МС, промени в правилници и наредби, с активност и от страна на здравния министър, смята директорът на Центъра Бойко Великов. Той предлага още и създаване на Кодекс на здравето, който да обедини и представи цялостна здравна политика.

Facebook logo
Бъдете с нас и във