Параграф22 Daily

§22 Новини

Окръжен съд – Благоевград с виртуална съдебна зала

Окръжен съд – Благоевград, Районен съд - Петрич и Районен съд – Гоце Делчев направиха технически тест на системата за провеждане на видеоконференции. В Окръжен съд – Благоевград виртуалната съдебна зала е позиционирана в Съдебна зала № 4. Системата е конфигурирана и е проведено специално обучение на магистрати и съдебни служители за работа с нея. Модерната техника включва  камери с висока резолюция, три петдесет и пет инчови телевизора, пулт за управление. Чрез новата високотехнологична система  Окръжен съд –Благоевград, Районен съд – Петрич и Районен съд – Гоце Делчев  имат възможност да осъществяват отдалечен разпит на свидетели и вещи лица в реално време, както в страната, така и в чужбина.  Новата система дава техническа възможност и за видеоконферентна връзка с местата за лишаване от свобода и с още 20 съдилища в страната.

Виртуалната стая е  изградена по проект  „Изграждане на средства за видеоконферентни връзки и тяхното използване във фазите на досъдебното и съдебно производство, включително и при трансгранично сътрудничество  в правораздаването“, чиято основна цел е усъвършенстване функционирането на органите от сектор „Правосъдие“, посредством прилагане на е-правосъдие.

Facebook logo
Бъдете с нас и във