Параграф22 Daily

§22 Новини

Окръжен съд - Благоевград се произнесе за прекратяване на „Гражданско сдружение за защита на основни индивидуални човешки права“

По искова молба на Окръжна прокуратура – Благоевград съдът се е произнесъл с решение за прекратяване на „Гражданско сдружение за защита на основни индивидуални човешки права“, учредено през август 2019 г.

На 21 август 2019 г. било проведено събрание за учредяване на сдружение с нестопанска цел - „Гражданско сдружение за защита на основни индивидуални човешки права“. Съгласно приетия устав, основната му цел била „защита на човешките права на македонците и други етнически малцинства в България“. В него били визирани и средствата за постигане на набелязаните цели. С акт на Агенция по вписвания била извършена регистрация на сдружението със седалище в гр. Благоевград.

Преценявайки съдържанието на устава, съдът е намерил, че са налице предпоставки за прекратяване на сдружението, с мотива, че част от формулираните в устава му цели и средства противоречат на Конституцията на Република България. Върховният закон на страната забранява привилегии, основани на народност, етническа принадлежност, произход. Целите, посочени в устава на сдружението, обаче внушават съществуването на етноси и призовават за защита в частност и отстояване на македонския етнос, чрез вписаните средства – отстояване и защита на македонската кауза. Така представена дейност на сдружението е насочена срещу единството на българската нация и териториалната цялост на страната ни като основен конституционен принцип. Наред с това се прави внушение за наличие на лишен от права малцинствен етнически етнос в Република България или друг такъв етнос, нуждаещ се от различна от държавната и институционалната защита по Конституция.

По същество призивът към отстояване и защита на самоопределилите се като македонци лица, с визираните цели и средства за постигането й, са насочени както срещу единството на българската нация, така и срещу териториалната цялост на страната. Същевременно само на политическите партии са присъщи цели и действия, които се отнасят до промени относно унитарния характер на държавата, териториалната цялост и единството на нацията. Съгласно Конституцията, същите на могат да бъдат упражнявани от граждански сдружения.

С тези мотиви съдът е решил да се прекрати Сдружение за осъществяване на общественополезна дейност „Гражданско сдружение за защита на основни индивидуални човешки права“.

Решението подлежи на обжалване в законоустановения срок пред Софийски апелативен съд.

Facebook logo
Бъдете с нас и във