Параграф22 Daily

§22 Новини

Окръжен съд - Кюстендил обяви в несъстоятелност "Въгледобив Бобов дол" ЕООД и постанови прекратяване на дейността му

Окръжният съд в Кюстендил е обявил в несъстоятелност "Въгледобив Бобов дол" ЕООД и е постановил прекратяване на дейността на предприятието, съобщиха от Окръжния съд.
Съдът е постановил обща възбрана и запор върху имуществото на длъжника. С решението си, магистратите са лишили дружеството от правото да управлява и да се разпорежда с имуществото, включено в масата на несъстоятелността му и са постановили да започне осребряването му.

Решението подлежи на незабавно изпълнение, но може да се обжалва пред Софийския апелативен съд, уточниха от съда в Кюстендил.

Производството беше образувано по молба на изпълнителния директор на НАП-София, с пълномощно от министъра на финансите, с искане за възобновяване на производството по несъстоятелност на "Въгледобив Бобов дол" . Молбата е основана на неизпълнение на задълженията му по утвърдения план за оздравяване на предприятието.

От съда припомниха, че с решение от 15 май 2012 г., Окръжният съд в Кюстендил е открил производство по несъстоятелност по отношение на длъжника "Въгледобив Бобов дол" ЕООД. С решение от 4 юни 2015 г., на основание на Търговския закон е утвърден приетият от събранието на кредиторите план за оздравяване на дружеството и е прекратено производството по несъстоятелността му.

В мотивите на последното решение на Кюстендилския съд е посочено, че съществува системно неизпълнение от страна на длъжника на поетите с оздравителния план задължения, поради което е налице предвиденото в данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ основание за възобновяване на производството по несъстоятелност.

Извършените от длъжника плащания не обосновават обратния извод, тъй като независимо от тях, неизпълнената част от непогасените публични вземания срещу "Въгледобив Бобов дол"ЕООД, за чието отсрочване и разсрочване е дадено предварително съгласие с писмо по описа на Министерството на финансите, към 9 май 2019 г. общо е 102 069 237, 64 лв., се посочва още в мотивите на съда.

Facebook logo
Бъдете с нас и във