Параграф22 Daily

§22 Новини

Окръжен съд - Перник отчете висока ефективност за миналата година

Висок процент на ефективност отчете и за миналата година наказателната колегия в Пернишкия окръжен съд, съобщи Радио-Благоевград. При общо 331 дела, които са имали да разглеждат магистратите, 312 са свършени, като процентът на свършените в тримесечния срок е 90, става ясно от годишния отчет на председателя на Окръжния съд Елена Николова. Несвършени са останали 19 дела.

От постановените общо 61 въззивни решения по жалби и протести срещу първоинстанционни съдебни актове на районните съдилища са потвърдени 48 първоинстанционни присъди, изменени са 5 и са отменени 6 присъди. От постановените през периода 165 първоинстанционни съдебни актове са обжалвани 27, от които 13 са потвърдени, 6 са отменени и 10 са изменени. Една част от тези актове са постановени от предходни години, но са се върнали през отчетната, а все още има невърнали се от горните инстанции постановени и обжалвани или протестирани съдебни актове през 2014 год.

Съдиите от наказателна колегия на Окръжен съд – Перник обсъждат всички дела, съдебните актове, по които са били обжалвани или протестирани, като се анализират причините, поради които някои от тях са били отменени или изменени от горните инстанции, се казва в отчета. През годината в Пернишки окръжен съд не са постъпили наказателни общ характер дела, които да са с особен обществен интерес.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във