Параграф22 Daily

§22 Новини

Онлайн среща със студенти по право от РУ „Ангел Кънчев“

Особеностите на административното право и процес бяха представени на онлайн среща пред студенти втори курс, специалност „Право“ на РУ „Ангел Кънчев“ от административния съдия Ивайло Йосифов. Лекцията бе част от практическата подготовка на студентите в дисциплините „Административно право“ и „Административен процес“, осъществена в рамките на дългогодишното партньорство между висшето учебно заведение и Административен съд – Русе.

В рамките на дискусията съдия Йосифов представи основните функции и правомощия на съда. Коментирани бяха различни административноправни спорове, нормативни изменения и практически въпроси, свързани с актуални юридически казуси.

Студентите имаха възможност да обсъдят със съдия Йосифов особености при движението на делата – от постъпването на жалбата в съда и проверката за нейната редовност, конституирането на страните в съдебното производство и размяната на книжа, до събирането на доказателства и постановяването на съдебния акт.

Много от въпросите на студентите бяха свързани с констатираните нарушения на заповеди на Министъра на здравеопазването при въвеждането на противоепидемичните мерки и видовете административни наказания, налагани за тяхното неспазване. Коментирани бяха още предизвикателствата пред съдийската професия и последиците от динамично променящото се законодателство.

Интерес към срещата проявиха и студенти от трети курс на Юридическия факултет на РУ „Ангел Кънчев“.

Facebook logo
Бъдете с нас и във