Параграф22 Daily

§22 Новини

ОП-Пловдив нареди масови проверки за спекула на територията на областта

По разпореждане на Окръжна прокуратура – Пловдив са предприети мерки за предотвратяване на продажбата на хранителни продукти в магазините и лекарствени продукти в аптечната мрежа, както и в складовите бази и чрез обяви, публикувани в интернет сайтове, на спекулативни цени.

В тази връзка за времето на обявеното извънредно положение в страната, е възложено на контролните органи – Регионална здравна инспекция – Пловдив, Областна дирекция по безопасност на храните, Регионална дирекция на Комисията за защита на потребителите, ОД на МВР – Пловдив и ТД на НАП – Пловдив да извършват ежедневни и постоянни проверки в горепосочените търговски обекти.

Контролните органи ще проверяват деяния, нарушаващи разпоредбите, свързани с търговия с хранителни продукти и лекарствени продукти без разрешение, в това число, продажби, предлагане, търговски сделки по интернет. От Окръжна прокуратура – Пловдив са указали на инспекторите от РЗИ – Пловдив да обърнат особено внимание на случаи, съдържащи информация за завишени цени на медицински маски от страна на производители и търговци на едро.

Чрез извършване на проверка на селективно избрани търговски обекти на случаен принцип, длъжностните лица ще осъществяват контрол на дейностите, извършвани в съответните звена за търговия на едро (складове), хранителни магазини, супермаркети, аптеките и дрогериите, а именно – спазване на разрешителния режим, регистрационен, лицензионен, финансов (вкл. ценови), счетоводно-отчетен, данъчен.

При констатация за допуснати нарушения на нормативните документи ще се съставят актове, наказателни постановления, включващи предвидените в закона санкции – финансови, административни, наказателни, професионални, като в Окръжна прокуратура – Пловдив ще постъпват данни за всяка една констатация с оглед преценка на наличието или липсата на данни за извършени престъпления от общ характер. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във