Параграф22 Daily

§22 Новини

ОП-Шумен с ръст в наблюдаваните и решени преписки за 2020 г.

Окръжна прокуратура-Шумен отчете значителен ръст на наблюдаваните и на решените преписки през 2020 г. по време на годишното отчетно събрание, провело се онлайн днес, 24.03.2021 г. Във виртуалното заседание взеха участие г-н Божидар Джамбазов - прокурор от Върховна касационна прокуратура, административният ръководител на Апелативна прокуратура-Варна Владимир Чавдаров и прокурорите от структурата, административният ръководител на Районна прокуратура-Шумен Соня Александрова, както и прокурори от Окръжна и Районна прокуратура, и следователи от ОСлО в града.

Окръжният прокурор на Шумен Маргарита Георгиева отчете ръст на наблюдаваните през 2020 г. в съдебния район преписки - общо 4246 (спрямо 3933 за 2019 г.), като 391 се наблюдават от Окръжната прокуратура, а 3855 от Районната прокуратура в града. 94,91 % от преписките са решени още в същата година. Наблюдава се завишаване на броя на разгледаните и решени преписки през 2020 г. в сравнение с предходния отчетен период. От всички решени в прокуратурите в областта 4030 преписки, прокурорите са се произнесли  в срок до един месец.

През 2020 г. прокурорите от Шуменския съдебен регион са осъществявали ръководство и надзор по общо 3691 досъдебни производства, в т.ч. бързи производства и досъдебни производства, образувани по общия ред, Най-много от новообразуваните през 2020 г. 1849 досъдебни производства са за общоопасни престъпления - 698, следват престъпленията против собствеността - 472 и престъпленията против личността - 211.

Общият брой на образуваните дела в съда по внесени от прокурорите в Шуменския съдебен район прокурорски актове през 2020 г. е 628, докато през 2019 г. е бил 622.  Постановени са общо 635 съдебни акта. Във връзка с образуваните в съда дела по обвинителни актове, вкл. и внесените от предходни години, са постановени 210 съдебни акта. Общият брой на получените за изпълнение присъди и споразумения за изминалата година е 339. С наказание „лишаване от права“ по чл.37 ал.1 т.6-10 от НК са осъдени  140 лица, с „пробация“ - 116 лица, с  „лишаване от свобода“ - 94 лица, с „обществено порицание“ - 14 лица.

Като приоритети при работата и през настоящата 2021 г. окръжният прокурор на Шумен Маргарита Георгиева посочи повишаването на квалификацията на прокурорите, следователите и разследващите полицаи при работа по дела с фактическа и правна сложност и за престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система, както и т.нар. корупционни престъпления.

Facebook logo
Бъдете с нас и във