Параграф22 Weekly

§22 Новини

Оправдаха лекари по обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост

Окръжен съд-Бургас призна за невинни трима лекари, обвинени за немарливо изпълнение на задълженията си и за причиняване по непредпазливост на смъртта на родилка, съобщиха от регионалната магистратура.


"Убедени сме в нашето решение и единодушно го подписахме", заяви съдия-докладчикът по делото. С присъдата д-р Александър Маджуров, д-р Сияна Драгнева и д-р Нина Добрева са признати за невиновни по повдигнатите им обвинения.


Съдебният състав гради своето убеждение за невинността на тримата медици въз основа на задълбочено проучване на всички събрани по делото доказателства, включително приетите в хода на съдебното следствие две съдебно-медицински експертизи. Съдът намира, че между тях не съществуват противоречия, а втората експертиза доизяснява моменти, декларативно заявени в първата.


Държавното обвинение заяви, че пред финала на този сложен процес поддържа обвинението в изменения му вариант от 26 февруари 2014 г. и поиска на подсъдимите да бъдат наложени минимални и условни наказания, без да се лишават от правото да упражняват своята професия. Прокурорът смята, че пострадалата не е имала възможност да получи адекватна медицинска помощ. Той намира противоречия в заключенията на вещите лица по изготвените експертизи като изтъкна, че петорната експертиза е необоснована. В нея се приема, че пациентката е изпратена на консултация при гинеколог, обаче не се разбирало къде и дали пострадалата е отказала да се извърши този преглед, тъй като документи за такъв отказ по делото липсвали. Не били ползвани и свидетелски показания, които са дадени във връзка с увреденото състояние на родилката - болките, които е изпитвала, общата отпадналост, бледия й вид и др.


Защитниците на тримата подсъдими поискаха поиска съдът да ги признае за невиновни и да ги оправдае. Адвокатът на д-р Маджуров заяви, че 4-те пункта от обвинението са недоказани. Той пледира, че действията на неговия подзащитен са били правилни и не са отказ от хоспитализация, като се обоснова с изводите, направени от вещите лица по двете експертизи. Д-р Маджуров е извършил обстоен преглед на пациентката, но не е открил хирургичен проблем, който да налага спешна хоспитализация в хирургичното отделение, където може единствено да я приеме. Той е насочил пострадалата към консултация с гинеколог предвид скорошното раждане. Твърденията, че Маджуров не е назначил консултация с гинеколог се опровергават от дадените свидетелските показания. В своя защита д-р Маджуров заяви, че е некоректно казаното от държавното и частно обвинение, че е отказал приема на пострадалата. Неговото задължение е било да отхвърли или приеме наличието на хирургична причина за хоспитализация в хирургичното отделение, но такава не е установена при прегледа. И за това не е извършил престъплението, в което е обвинен.


Адвокатите на д-р Драгнева заявиха, че правните изводи на обвинението трябва да бъдат направени на базата на конкретни доказателства, за да се ангажира наказателна отговорност, а такива липсват. Според тях обвинението е недоказано и противоречи на конкретните законови разпоредби, и на събраните по делото писмени гласни доказателства. Защитата пледира, че липсва причинно следствена връзка между действията на подсъдимата и настъпилата смърт, и поиска от съда да постанови съдебен акт, с който да оправдае подсъдимата. Д-р Драгнева обърна внимание, че експертните заключения по първоначално назначените експертизи и последната не са противоречиви, защото предходните не дават точни изводи. С повторната експертиза се дава заключение, че септичният шок е настъпил преди гинекологичната интервенция. Поради тази причина няма причинно следствена връзка между нейните действия и тези на д-р Добрева, и настъпилата смърт. Тя посочи, че няма доказателства за гинекологичният произход на инфекцията, а само установена отслабнала имунна система на пациентката следствие на раждането. Към момента на операцията матката на пострадалата е била нормална за срока на раждане и без признаци на увреждане или да е била източник на инфекция. Нямало е медицински основания за отстраняване на матката. Тя подчерта, че неотстраняването на матката не е причина за септичния шок и настъпилата смърт. Това според нея се потвърждава и от жизнените показатели на пострадалата преди операцията.


Д-р Добрева и нейният защитник пледираха да бъде призната за невиновна, като обърнаха внимание на медицинската фактология, която показва, че тя не е предизвикала септичния шок у пострадалата. Тя е била повикана от Родилно отделение да попълни оперативния екип и е изпълнила възложените й функции по операцията, която е била предварително съгласувана с ръководителя на Хирургичното отделение.


Присъдата на Окръжен съд - Бургас подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд-Бургас в 15-дневен срок.

Facebook logo
Бъдете с нас и във