Параграф22 Daily

§22 Новини

Определиха паричната награда за поощряване на магистрати, постигнали високи резултати при изпълнение на служебните си задължения

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи размер от 1000 лева на паричната награда за поощряване на съдии, на основание чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните задължения.

Решението е във връзка с решение на Пленума на ВСС по протокол № 2/30.01.2020 г., с което в рамките на утвърдения неразпределен резерв по § „Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения“ по бюджета на съдебната власт за 2020 г. утвърди средства в общ размер на 100 000 лв., в т. ч. 52 000 лв. за нуждите на Съдийската колегия, с цел осигуряване на суми за поощрения на магистрати във връзка с чл. 303, ал. 3 и ал. 4 от ЗСВ.

Съдийската колегия разполага и с допълнителна сума от 26 784 лв. -  неусвоената част от средствата, утвърдени с решение на Пленума на ВСС по протокол № 3/07.02.2019 г. за нуждите на Съдийската колегия, за поощрения на магистрати.

Facebook logo
Бъдете с нас и във