Параграф22 Daily

§22 Новини

Определиха представител на ВСС по проект „Electronic xchange of e-evidences with e-codex на ЕС

Пленумът на Висшия съдебен съвет предложи на главния прокурор на Република България да командирова Георги Бончев, директор на дирекция „ИОТ“ при АГП, за участие в работна среща по проект „Electronic Xchange of e-Evidences with e-CODEX“, финансиран от Европейската комисия по програма „Правосъдие“, която ще се проведе във Флоренция, Италия.

Пленумът възложи на главния секретар на ВСС да командирова за участие в същата работна среща Анелия Чомакова, главен експерт в дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“. Разходите за пътни, дневни пари за два дни, медицински застраховки и нощувки по фактически размер на двамата представители на екипа по проекта са за сметка на бюджета на ВСС, като 80% от извършените разходи ще бъдат възстановени от бюджета на проекта в съответствие с правилата на Програма „Правосъдие“, финансирана от ЕК.

Facebook logo
Бъдете с нас и във