Параграф22 Daily

§22 Новини

Определиха представители на ВСС за виртуалната среща на ЕМСС и Венецианската комисия

Пленумът на Висшия съдебен съвет определи Боян Новански – представляващ ВСС, Даниела Марчева и Евгени Иванов за свои представители, които да вземат участие в онлайн сесия за представяне на Доклада относно върховенството на закона за 2020 г. и Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието за 2021 г., която ще се проведе на 26 октомври 2020 г.

Срещата се организира от Европейската мрежа на съдебните съвети и има за цел да неформален обмен на идеи за въпросите, които да бъдат включени в Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието за 2021 г. Докладът относно върховенството на закона ще бъде представен от ГД „Правосъдие и потребители“ на Европейската комисия.

Пленумът на ВСС прие отправената покана за провеждане на виртуална среща с представители на Европейската комисия за демокрация чрез право (Венецианската комисия) в периода 4-6 ноември 2020 г. и определи за участие в нея Атанаска Дишева, Евгени Иванов, Калина Чапкънова, Олга Керелска и Цветинка Пашкунова. Предлага се срещата да бъде проведена на 6 ноември, като решенията на Пленума в тази връзка ще бъдат изпратени на Началника на политическия кабинет в Министерство на външните работи.

Тема на инициираните от Венецианската комисия срещи с представители на законодателната, изпълнителната и съдебната власт са предложените промени в проекта на изменения в Конституцията на Република България.

Facebook logo
Бъдете с нас и във