Параграф22 Daily

§22 Новини

Определиха представители за участие във встъпителна среща по проект на Програмата за структурни реформи на ЕК

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи представители по проект „Реформа за заповедното производство по ГПК чрез създаване на система за централизирана електронна обработка на заповедни дела“ на Програмата за структурни реформи към Генералния секретариат на Европейската комисия. За членове на проектния екип са избрани Боян Магдалинчев – представляващ ВСС, Боян Новански и Даниела Марчева – членове на Съдийската колегия на ВСС. В управителния комитет на проекта са определени членовете на Съдийската колегия на ВСС: Боряна Димитрова, Вероника Имова и Олга Керелска. Сред определените от ВСС представители са работещи по двата проекта, реализирани с помощта на Оперативна програма „Добро управление“ „Доразвитие и централизиране на порталите в сектор „Правосъдие“ и „Разработване на единна информационна система на съдилищата“.

Те ще представят ВСС и във встъпителната среща по проекта на 04.04.2019 г.

Пленумът на ВСС отправи съгласно решение по протокол № 16/07.06.2018 г. искане до Министерство на финансите в качеството на координационно звено по Програмата на Европейския съюз за подкрепа на структурни реформи (ППРС), за включване в списъка на приоритизирани искания от 2017 г. Целта е изработване на Централизирана електронна система за разпределение на заповедните дела, при която заявленията се подават по електронен път, делата се разпределят на съдилища в страната, и се обработват електронно. Тя ще способства за регулиране на натовареността на съдилищата чрез разпределение на повече заповедни производства на ниско натоварени съдилища.

Програмата за структурни реформи към ЕК е удовлетворила искането на ВСС и е инициирала проект „Реформа на заповедното производство по ГПК чрез създаване на система за централизирана електронна обработка на заповедни дела“. Избран е изпълнител по проекта „Ърнст енд Янг България“ ЕООД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във