Параграф22 Daily

§22 Новини

Определиха работната група по проект „Продължаваща реформа в заповедното производство“

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие Встъпителен доклад по проект „Продължаваща реформа в заповедното производство“. С решението са утвърдени за членове на Работна група по проекта доц. д-р Таня Градинарова - адвокат в Софийска адвокатска колегия, адвокат Александър Иванов от Софийска адвокатска колегия, Адвокатско сдружение „Мусева и Иванова“, и Стоян Якимов – заместник-председател на Камарата на частните съдебни изпълнители. За член на работната група и неин ръководител е определена Даниела Марчева – член на ВСС. В нейния състав влиза също Тодор Събчев – директор на дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ в АВСС.

Съгласно решението ще бъдат изпратени писма до Лозан Панов – председател на ВКС, и Ивайло Филипов – изпълнителен директор на „Информационно обслужване“ АД с молба за определяне на по един представител за участие в работната група.

Пленумът Александър Ангелов – административен ръководител – председател на Софийския районен съд за заместник-ръководител на работната група. Одобрени са „Вътрешни правила за организацията и дейността на работната група по проект „Продължаваща реформа в заповедното производство“.

Facebook logo
Бъдете с нас и във