Параграф22 Daily

§22 Новини

Определиха участниците в годишната среща на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи Цветинка Пашкунова, Вероника Имова, Красимир Шекерджиев и Севдалин Мавров - членове на Съдийската колегия на Висшия съдебен за участници в Годишната среща на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България, която ще се проведе на 28.02.2020 г., от 10,00 ч. в сградата на ВСС.

Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България (НСММСНД) има да цел да оказва необходимата помощ на органите на съдебната власт в ефективната подготовка, изпращане и изпълнение на молби за правна помощ, както и да сътрудничи с лицата за контакт от Европейската съдебна мрежа и други подобни институции. Мрежата действа в сътрудничество с Националната прокурорска мрежа на Република България чрез националните лица за контакт на двете мрежи.

Съдийската колегия на ВСС, чрез Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС, осъществява методическо ръководство и координация върху работата на мрежата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във