Параграф22 Daily

§22 Новини

Оптимизираха численостт на НСлС и на Апелативната специализирана прокуратура

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи, на основание чл. 30, ал. 5, т. 4 от ЗСВ две щатни длъжности „заместник на административния ръководител – заместник директор“ на Национална следствена служба, чрез трансформиране на една щатна длъжност „заместник на административния ръководител – заместник директор“ от щатната численост на Национална Следствена служба в една щатна длъжност „следовател“, считано от датата на вземане на решението. На основание чл. 160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ Магдален Тошев Маринов бе освободен от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник директор“ на Национална следствена служба, считано от датата на вземане на решението, а на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ е преназначен на длъжност „следовател“ в същия орган, считано от датата на вземане на решението.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 30, ал. 5, т. 4 от ЗСВ, определи втора и трета щатна длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-апелативен прокурор“ на Апелативна специализирана прокуратура, чрез трансформиране на две свободни длъжности „прокурор“ от щата на органа в две щатни длъжности „заместник на административния ръководител – заместник-апелативен прокурор“, считано от датата на вземане на решението.

Facebook logo
Бъдете с нас и във