Параграф22 Daily

§22 Новини

Оптимизираха щатната численост на ОП – Търговище и отложиха преназначаване на прокурор в Харманли

Пленумът на Висшия съдебен съвет разкри, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ една щатна длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Търговище, считано от 02.08.2019 г., с цел обезпечаването на административния ръководител, чиито втори мандат изтича на 01.08.2019 г.

Пленумът на ВСС  отложи за следващото си заседание на 25.07.2019 г., произнасянето по предложението от Прокурорската колегия за съкращаване, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8, във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, една щатна длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Кърджали и съответно разкриване на една щатна длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Харманли, считано от датата на встъпване в длъжност на преназначения магистрат.

Произнасянето бе отложено след проведен дебат за компетентността на Пленума на ВСС да се произнася при оптимизиране щатната численост на органите на съдебната власт във връзка с преназначаване на магистрати по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във