Параграф22 Daily

§22 Новини

ОС- Добрич наложи предварителни обезпечителни мерки върху имуществото на "Евроманган" ЕАД

Добричкият окръжен съд наложи предварителни обезпечителни мерки - обща възбрана върху имуществото на "Евроманган" ЕАД, като предстои да се произнесе по делото, образувано по искове за откриване на производство по несъстоятелност на дружеството. Възбраната обхваща движимото и недвижимо имущество, банковите сметки и вземанията на "Евроманган", съобщиха от пресцентъра на съда. Окръжният съд е постановил спиране на изпълнителните дела срещу фирмата с изключение на делата за събиране на държавните вземания. Определението на съда подлежи на незабавно изпълнение и вписване в Търговския регистър.

Съдебното производство срещу "Евроманган" като концесионер на мангановата мина край балчишкото село Църква е по искове на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" в София и на "Енерго Про Продажби"- Варна, заради неизплатени заплати на работници и непогасени задължения за доставка на електроенергия.

На днешното съдебно заседание са приети съдебно-счетоводни експертизи, а на изпълнителния директор на дружеството е наложена глоба в размер на 1200 лева заради несвоевременно предоставяне на документация, посочват от пресслужбата.

Съдът е счел делото за изяснено и ще се произнесе с решение в законовия срок.

Facebook logo
Бъдете с нас и във