Параграф22 Daily

§22 Новини

Осем съдии ще бъдат и.ф. председатели на съответните магистратури

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, определи, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №31/23.10.2018г., Георги Любенов Йорданов – административен ръководител - председател на Районен съд – Нова Загора, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Нова Загора, считано от 01.04.2020 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Определи Маринела Георгиева Стефанова – административен ръководител - председател на Районен съд – Попово, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Попово, считано от 02.04.2020 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Определи Димитър Ангелов Фикиин– административен ръководител - председател на Военно-апелативен съд, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Военно- апелативен съд, считано от 08.04.2020 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Определи Невяна Пейчева Захариева – административен ръководител - председател на Районен съд – Омуртаг, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Омуртаг, считано от 15.04.2020 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Определи Иван Христов Христов – административен ръководител - председател на Районен съд – Тополовград, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Тополовград, считано от 15.04.2020 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Определи Ивелина Димитрова Велчева – административен ръководител - председател на Районен съд – Балчик, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Балчик, считано от 16.04.2020 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Определи Людмил Петров Хърватев– административен ръководител - председател на Окръжен съд - Силистра, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Окръжен съд - Силистра, считано от 16.04.2020 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководите.

Определи Мария Димова Шолекова – административен ръководител - председател на Районен съд – Ловеч, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Ловеч считано от 23.04.2020 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Facebook logo
Бъдете с нас и във