Параграф22 Daily

§22 Новини

Още две руски банки загубиха лицензиите си вчера

В понеделник Руската Централна банка (РЦБ) отне банковата лицензия на московската кредитна институция "Конгрес-Банк", съобщават от регулатора. Според РЦБ, Конгрес-Банк е допускала системни нарушения на националното банково законодателство и на нормативните актове на РЦБ при оценка на поемания кредитен риск и при формирането на задължителните минимални резерви, съответстващи на поеманите кредитни рискове. Ръководството и собствениците на кредитната  институция не са предприемали никакви мерки за увеличаване на собствения й капитал до минималното ниво от 300 млн. рубли за кредитори от този тип, като същевременно не са предприели и никакви действия за трансформация от търговска банка в небанкова кредитна организация.

Затова регулаторът е назначил в Конгрес-Банк временна администрация до назначаването на синдик или на ликвидатор. Отнети са и всички правомощия на избраните от акционерите управителни органи.

По размера на своите активи Конгрес-Банк е заемала към 1 март 2015 г. едва място № 800 в руската кредитна система, което я прави абсолютно несистемна институция, чието затваряне няма да се усети от никого.

РЦБ отне вчера и лиценза на Дагестанската търговска енергетическа банка "Дагенергобанк", съобщават също от регулатора. Причината е тривиална: системно неизпълнение на федералните закони, регулиращи банковата дейност, както и на нормативните актове на Централната банка. Установени са били и множество факти за съществено разминаване в стойностите на отчетните данни, предоставяни в РЦБ.

Дагенергобанк е провеждала високорискова кредитна политика, инвестирайки привлечените средства в долнокачествени активи. Освен това трезорът не е заделял и необходимите минимални резерви и е изпращал в регулатора фалшифицирани отчети, с които се е опитвал да прикрие реалното състояние на нещата в трезора. Ръководството и собствениците на капитала във влогонабиращата институция не са предприели никакви мерки за поправяне на това бедствено положение.

В Дагенергобанк е назначена временна администрация до назначаването на синдик или на ликвидатор.

Дагенергобанк е член на руската система за застраховане на депозитите и по размера на своите активи към 1 март 2015 г. заема 419 място в банковата система на страната.

Facebook logo
Бъдете с нас и във