Параграф22 Daily

§22 Новини

Още трима са обвинени по аферата ”КТБ”

Днес Софийска градска прокуратура привлече като обвиняеми още три лица за безстопанственост Снежанка Велева – Стефанова, ръководител на специализирана служба за вътрешен одит на „КТБ“АД, избрана от Общото събрание на акционерите на „КТБ“АД,  и Маргарита Голева  и Красимир Хаджигенов – външни одитори от специализирано одиторско предприятие „KPMG България“ ООД, отговарящи за изпълнение на ангажиментите по отношение на „КТБ“АД.

Обвинението на Снежанка Велева – Стефанова е за това, че в периода от 1 януари 2009 г. до 20 юни 2014 г. ,в София, не е положила достатъчно грижи за възложената й работа и от това е последвало разпиляване на имуществото на „Корпоративна търговска банка“ АД. Последвали са значителни щети за банката, изразяващи се в намаляване на капиталовата адекватност и влошаване на ликвидността й, както и предизвикване на ликвидна криза. Това е  довело до поставяне на „КТБ“ АД под особен надзор и до намаляване на пазарната й капитализация.

Деянието е извършено умишлено, щетите са в особено големи размери и случаят е особено тежък.  

Маргарита Голева и Красимир Хаджигенов  са обвинени за това, че в периода от началото на 2009 г. до 20 юни 2014 г., в София, умишлено са улеснили  изпълнителните директори на „КТБ“АД -  Орлин Русев, Илиян Зафиров, Александър Пантелеев и Георги Христов да не положат достатъчно грижи за ръководенето, управлението, стопанисването и запазването на повереното им имущество.От това е последвало разпиляване на имуществото на „Корпоративна търговска банка“ АД и са последвали значителни щети за банката - намаляване на капиталовата адекватност и влошаване на ликвидността, както и предизвикване на ликвидна криза. Това е  довело до поставяне на „КТБ“ АД по особен надзор и до намаляване на пазарната й капитализация.

Голева и Хаджигенов са действали в качеството си на отговорни одитори в различни  периоди и са  извършвали действия в нарушение на задълженията си съгласно Закона за кредитните институции и наредбите на БНБ. Въпреки констатирани нарушения в дейността на „КТБ“АД, станали им известни в хода на одитните ангажименти, те не са докладвали писмено и незабавно за тях на БНБ. Тези нарушения, установени в периода  2009 г. – 2014 г.,  не са били отразени в Одиторски доклади за надзорни цели, съгласно изискванията на нормативните актове. По този начин обвиняемите Голева и Хаджигенов са възпрепятствали пълноценното използване на системата на пруденциален надзор на БНБ над дейността на „КТБ“АД.

Мерките за неотклонение и на тримата са "подписка".

Facebook logo
Бъдете с нас и във