Параграф22 Daily

§22 Новини

Осигуриха средства за закупуване на програмни продукти и техника от съдилищата

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие да се направи корекция по бюджета на Районен съд – Първомай с цел осигуряване на средства за закупуване на програмен продукт „Електронни справки чрез RediX“, на Районен съд – Козлодуй за ПП „NForce“ и модул „JES API“ към ПП „JES“. С негово решение на Районен съд – Карнобат се предоставят средства за закупуване на 3 броя компютърни конфигурации и сървър нисък клас, на Районен съд – Царево за закупуване на 3 броя UPS, на Районен съд – Пазарджик за закупуване на 25 броя принтери, на Окръжен съд – Велико Търново за 2 брой принтери висок клас.

Осигурено е също финансиране за закупуване на скенери на Окръжен съд – Видин за 4 броя, на Районен съд – Нова Загора за 2 броя скенери и на Районен съд – Добрич – 1 брой.

С цел закупуване на мрежово устройство за съхранение на данни е извършена корекция на бюджета на Районен съд – Петрич. На Районен съд – Левски са осигурени средства за закупуване на 2 броя управляеми 24-портови комутатори и SFP модули към тях. Предоставя се финансиране на Районен съд – Поморие за закупуване на климатик, и на Районен съд – Несебър за офис обзавеждане на работни помещения на магистрати и новоназначени съдебни служители.

Пленумът на ВСС не уважи искането на административния ръководител на Районен съд – Димитровград за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина.

Facebook logo
Бъдете с нас и във