Параграф22 Daily

§22 Новини

Оставиха без уважение искане за спиране на предварително изпълнение на решение на ОИК-Ветово

Състав на Административен съд – Русе остави без уважение искането на Мехмед Мехмед за спиране на предварителното изпълнение на Решение № 172-МИ/22.01.2020 г. на ОИК – Ветово, с което са прекратени предсрочно пълномощията му на кмет на Община Ветово. Жалбата на Мехмед Мехмед, предмет на дело № 68/2020 г., бе направено особено искане за спиране на допуснатото по закон предварително изпълнение на акта с мотива, че мярката би довела до значителни и трудно поправими вреди за общината.

Съдът намира, че изтъкнатите в искането обстоятелства са неоснователни. На база изисканите и представени по делото писмени доказателства става ясно, че при отсъствие на кмета, функциите в пълен обем се възлагат на заместник-кмета на Община Ветово. Съдебният състав съобрази и публикуваната от Общински съвет - Ветово информация, че днес (31.01.2020 г.) предстои определяне на временно изпълняващ длъжността кмет на общината.

Според съда, предприетите действия за непрекъснатост в работата на общинската администрация изключват настъпването на вакуум в обществените отношения и негативни последици за организацията на работа на общината.

С тези съображения съдът остави без уважение искането  на жалбоподателя за спиране на допуснатото от закон предварително изпълнение.

Определението може да бъде обжалвано пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Facebook logo
Бъдете с нас и във