Параграф22 Daily

§22 Новини

Осъдиха инвеститор да плати на строител 28 000 лв. за градеж на хотел

Осъдиха инвеститор да плати 28 000 лв. главница и лихви за забавяне покрай изграждането на хотел. Районният съд е приел, че „Царевец Апартмантс” ООД дължи на „Мистрал 7” ООД сумата 27 969 лв., представляваща просрочено задължение по споразумение от 14 май 2019 г. За плащане на дълга е била издадена заповед за изпълнение по дело от лятото на миналата година. „Царевец Апартмантс” трябва да плати и разноски в размер на над 1200 лв. и 2574 лв. за адвокатско възнаграждение, а решението подлежи на обжалване, сочи в. Борба.

Сюжетът е от 2016 г., когато между строител и инвеститор е бил сключен договор за строително-монтажни работи, по силата на който трябвало да се изпълни инвестиционен проект за построяване, надстрояване и адаптация с цел промяна на предназначението на съществуваща жилищна сграда в сграда с общественообслужваща дейност – хотел, във Велико Търново.

Възложената работа била извършена и приета без възражения от възложителя по договора. Той обаче не изпълнил задължението си да заплати уговореното възнаграждение изцяло и в срок, поради което било подписано споразумение, че дължимата сума възлиза на 42 969.84 лв., която ще бъде заплатена на четири вноски. Това обаче не било спазено и строителят стартирал съдебна процедура.

Facebook logo
Бъдете с нас и във