Параграф22 Daily

§22 Новини

Осъдиха община Пазарджик да плати 4 000 лева на адвокати

Областният административeн съд осъди община Пазарджик да заплати 4 000 лева обещетение за нанесени неимуществени вреди, причинени от обявено по съдебен ред за нищожно решение на Общинския съвет на областния град.


Решението е за откриване на процедура по продажба на Абаджиевата къща в центъра на Пазарджик, което противоречи на други, вече влезли в сила съдебни решения, с които се признават приватизационни права на двама от юристите, които са наематели в къщата. В мотивите си съдът посочва, че за да бъдат признати нанесените неимуществени вреди са налице кумулативно следните предпоставки: незаконосъобразен акт, действие или бездействие на орган или длъжностно лице на държавата или общината, при или по повод изпълнението на административна дейност; вреда - имуществена или неимуществена; пряка и непосредствена причинна връзка между незаконосъобразния акт, действието или бездействието и настъпилата вреда.


Съдът уважава претенциите на двамата юристи и осъжда община Пазарджик да заплати по 2 000 лева на двамата адвокати и разноските по делото. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.

Facebook logo
Бъдете с нас и във