Параграф22 Daily

§22 Новини

Осъдиха търговец за извършено данъчно престъпление

По обвинение на Окръжна прокуратура-Плевен осъдиха лице за извършено данъчно престъпление. Подсъдимата А.Л. е призната за виновна затова, че през периода 01.07.2014 г.– 01.10.2018 г.  при условията на продължавано престъпление. В качеството си на управител и представляващ ЕТ, лично и чрез посредственото извършителство на друго лице, избегнала установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери – 293 963.93 лева, представляващи дължим данък добавена стойност по ЗДДС, в размер на 170 177.93 лева и данък по ЗДДФЛ в размер на 123 786 лева, като използвала документи с невярно съдържание при водене на счетоводството – данъчни фактури за неизвършени доставки; потвърдила неистина в подадени съгласно чл.125, ал.1 от ЗДДС пред ТД на НАП.

Освен това тя използвала справки - декларации за данък върху добавената стойност, като включила в данъчната основа на доставките с право на пълен данъчен кредит неизвършени доставки, невключила в данъчната основа за облагане с ДДС част от извършена продажба, както и потвърдила неистина в годишни данъчни декларации по ЗДДФЛ за периода 2014 г.-2017 г. Използвала е и документи с невярно съдържание при представяне на информация пред органите по приходите - ТД на НАП  - дневници за покупки и продажби  за данъчните периоди от 01.07.2014 г.– 30.09.2017 г., приложени към подадените пред ТД на НАП  справки декларации по ЗДДС и приспаднала неследващ се данъчен кредит.

С влязла в сила присъда, за извършеното деяние на подсъдимата е наложено наказание 2 години лишаване от свобода, като изпълнението е отложено с 4 години изпитателен срок.

Facebook logo
Бъдете с нас и във