Параграф22 Daily

§22 Новини

Осъдиха условно жена за неправомерно усвояване на над 140 000 лева данъчен кредит

По обвинителен акт на Окръжна прокуратура-Варна за избягване установяването или плащането на данъчни задължения чрез потвърждаване неистини или затаяване на такива в подадена декларация и приспадане на неследващ данъчен кредит в особено големи размери, съдът призна 47-годишната Н.Ч. за виновна. Подсъдимата призна всички факти и обстоятелства в обвинителния акт и заяви, че желае делото срещу нея да се гледа при условията на съкратено съдебно следствие с цел получаване на наказание, намалено с една трета. След като взе това предвид, съдът постанови присъда от 3 години „лишаване от свобода“, чието изтърпяване се отлага с 5 години изпитателен срок.

В хода на разследването по случая било установено, че Н.Ч., разполагайки с правомощията на управляваща две фирми, в края на 2014 година подала пред ТД на НАП - Варна, справка - декларация по ЗДДС за приспадне на неследващ се данъчен кредит. Неправомерно използвания от подсъдимата данъчен кредит бил в размер на 144 500 лева /сто четиридесет и четири хиляди и петстотин лева/.

Схемата, която използвала 47-годишната жена, включвала договор с китайска фирма превозвач/спедитор за възлагане на маркетингово проучване с цел навлизане на българския пазар. По време на ревизията, назначена през януари 2015 година, било установено, че китайско дружество с наименование като посоченото в договора не се открива, нямало представителство у нас и липсвали данни къде, как и от кого бил подписан представения от обвиняемата договор, който носел само нейните подпис и печат. Не били представени и доказателства относно приемането на възложеното проучване от китайска страна, нямало данни и за извършено плащане във връзка с това от страна на китайското дружество.

Недоказаната доставка, каквато била тази по предоставените фактури, макар да била документално оформена и надлежно отразена в счетоводството на ревизираното лице, не пораждала права за данъчно задълженото лице, както по отношение на косвените, така и по отношение на преките данъци.

Решението на Варненския окръжен съд подлежи на протест и обжалване пред Апелативен съд.

Facebook logo
Бъдете с нас и във