Параграф22 Daily

§22 Новини

Осъдиха условно мъж за държане на акцизни стоки без бандерол – нарязан тютюн и цигари

По споразумение на Районна прокуратура – Стара Загора е осъден Х.С за това, че в Стара Загора, в гаражна клетка, държал акцизни стоки -  тютюневи изделия, а именно 656 кг нарязан тютюн за пушене за лула и цигари, по смисъла на чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове ("тютюн, който е нарязан или раздробен по друг начин, усукан или пресован на плочки и може да се пуши без допълнителна индустриална обработка") на стойност 118 188 лева, от която невнесения акциз в републикански бюджет е 99 803 лева, без акцизен бандерол, изискван по силата на чл. 28, ал. 1 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия - чл. 28, ал. 1 – "Тютюневите изделия се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат или продават в търговски складове и обекти само с бандерол залепен върху потребителската опаковка при условията и по реда на Закона за акцизите и данъчните складове" и чл. 2, т. 2 и чл. 64, ал. 4 от Закона за акцизите и данъчните складове - чл. 2, т. 2 –"На облагане с акциз подлежат тютюневите изделия, чл.64, ал. 4 – "Бандеролът се поставя върху потребителската опаковка по начин, от който да е видна обозначената върху него информация и който да гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване чрез разкъсване, като бандеролът за тютюневите изделия може да бъде поставен също и по начин, който гарантира, че не може да бъде премахнат от потребителската опаковка, без да бъде повреден" и чл.100, ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове: „…тютюневите изделия, предназначени за местния пазар се продават само облепени с бандерол”, като предметът на престъпление е в големи размери -  престъпление по чл.234, ал. 3, т. 3 вр. с ал. 1 от Наказателния кодекс.

По споразумението между прокуратурата и защитата на обвиняемия, одобрено от Районен съд – Стара Загора, на Х.С. е наложено наказание от 1 година и 6 месеца „лишаване от свобода“ условно с изпитателен срок от 3 години и 6 месеца.

Страните се съгласили, обвиняемият да бъде  лишен от права по чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК - наказание предвидено кумулативно в  чл. 234, ал. 3 от НК, а именно забрана да извършва търговия с акцизни стоки за срок от една година и шест месеца.

Определението на Районен съд – Стара Загора е окончателно.

Facebook logo
Бъдете с нас и във