Параграф22 Daily

§22 Новини

Освободиха Теодора Георгиева като съдия в АССГ заради назначаването й за обвинител в Европейската прокуратура

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет освободи, на основание чл. 160 от ЗСВ във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Теодора Любомирова Георгиева от заеманата длъжност „съдия“ в Административен съд – София - град, считано от 29.07.2020 г. – датата на публикуване в Официалния вестник на Европейския съюз на решението на Съвета за назначаването й за европейски прокурор в Европейската прокуратура.

Теодора Георгиева е назначена за европейски прокурор, посочен от България, за срок от шест години, с решение за изпълнение (ЕС) 2020/1117 на Съвета.

Facebook logo
Бъдете с нас и във