Параграф22 Daily

§22 Новини

Отчитат нарастване на детската престъпност в област Кърджали

През 2014 година криминалната активност на малолетни и непълнолетни извършители в област Кърджали е леко увеличена, съобщава БТА, позовавайки се на ОД на МВР в града.Тази категория лица са извършили 57 противоправни деяния или с 5 повече от 2013 г. Като по-характерни примери на криминални прояви, от дирекцията посочват поредица от кражби на монети от кафемашини в Кърджали и Момчилград. Деянията са дело на три непълнолетни лица, две от които са настанени във възпитателно училище - интернат.

От Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Кърджали посочват, че противообществените прояви сред децата в общината са в пъти по-малко в сравнение с другите областни центрове в България. Най-честите прояви са кражби на GSM в училище и на обществени места.

През 2014г. в община Кърджали един непълнолетен е бил осъден на пробация.Комисията е образувала и разгледала 35 възпитателни дела с 58 извършители, като за 6 деца са разгледани повече от едно възпитателни дела. Обществените възпитатели към Комисията са работили с 41 деца в риск, от които 38 не са извършили
 противообществени прояви. Към Дирекция "Социално подпомагане",отдел "Закрила на детето" са били насочени 21 деца, за предоставяне на мерки за закрила и конкретни социални услуги.

Facebook logo
Бъдете с нас и във