Параграф22 Daily

§22 Новини

Отделянето на помощните услуги от управлението на въздушното движение няма да повиши ефективността

Българската страна не счита, че задължителното отделяне на поддържащите дейности (помощните услуги ) от конкретното управление на въздушното движение и въвеждането на пазарни механизми за тяхното предоставяне ще допринесат за повишаване на ефективността. Това заяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов днес във Вилнюс, Литва, по време на заседание на неформален Съвет на министрите на транспорта на ЕС, на тема: Единно европейско небе .


По думите на министъра разделянето вероятно ще доведе до сериозни структурни промени и сътресения за доставчиците на аеронавигационно обслужване. Министър Данаил Папазов изрази опасение, че е възможно създаване на монополна среда и концентрация на бизнеса в няколко големи доставчика на услуги, което е в разрез с принципите на свободната и лоялна конкуренция. Той допълни, че създаването на динамичен пазар за предоставяне на поддържащи услуги би могло да се постигне поетапно, с отчитане на рисковете по отношение на безопасността и социалния фактор, съобразено със специфичните местни условия и в условията на прилагане на сега действащите регламенти за Единно европейско небе (ЕЕН).


Министър Данаил Папазов заяви още, че повишаването на ефективността на системата за въздушен транспорт би следвало да се разглежда цялостно и при отчитане интересите на всички ангажирани страни endash летища, авиокомпании, доставчици на аеронавигационно обслужване, бизнес и обща авиация. Министърът допълни, че българската страна принципно подкрепя основните цели на инициативата Единно европейско небе (ЕЕН), като приветства всички действия, които ще осигурят постигането им и ще помогнат за преодоляване на трудностите при прилагането на приетите вече два законодателни пакета.


България подкрепя идеята за по-гъвкави функционални блокове от въздушно пространство, които да се развиват чрез по-добро сътрудничество с други блокове и доставчици на аеронавигационно обслужване , каза още Данаил Папазов.


Министър Данаил Папазов присъства и на провелата се във Вилнюс 3-та Конференция по автомобилен транспорт на ИРУ/ЕС, на тема: Пазарът на автомобилни превози endash конкурентоспособност и партньорство. Превръщане на трудностите в ефективни решения за растеж . По време на форума министър Данаил Папазов проведе поредица от двустранни срещи с някои от другите транспортни министри.

Facebook logo
Бъдете с нас и във