Параграф22 Daily

§22 Новини

Отхвърлиха жалбата на ПП „Възраждане“ срещу част от методическите указания на ЦИК за машинното гласуване

Върховният административен съд отхвърли жалбата на ПП „Възраждане“ срещу Решение № 882-ПВР/НС/ от 9.11.2021 г. на Централната избирателна комисия за изменение и допълнение на методическите указания за машинното гласуване, приети с Решение №825-ПВР/НС от 29 октомври 2021 г, в частта по т.3, с която се създава нов раздел V с наименование „Преброяване на контролните разписки“.

Върховните магистрати приемат, че жалбата е неоснователна. Не е налице неспазване от страна на ЦИК на указанията по отменителната част на решение № 11162 от 4 ноември 2021 г. по административно дело № 10928 от 2021 г. на Върховния административен съд.

Този извод следва от съпоставката на указанията, касаещи отчитането на машинното гласуване, в създадения нов раздел V, регламентиращ преброяването на контролните разписки. В тях изрично е посочено, че „преброяване на контролните разписки по реда на този раздел извършват 30% от секционните избирателни комисии, определени на случаен принцип с отделно решение на ЦИК, а СИК извършва преброяване на контролните разписки. Това не е елемент от отчитането на резултата от машинното гласуване, а служи само за сравняване на резултата, извлечен от записващото техническо устройство на машините и е гаранция за сигурността и прозрачността на изборния процес.

Съгласно чл. 57 от Изборния кодекс ЦИК има контролни правомощия върху дейността на избирателните комисии, както и да дава методически указания за работата им. С оглед на тези правомощия ЦИК може да укаже контролно преброяване на отпечатаните от системата разписки, а определянето на вида и обема на контрола – частичен или пълен, е изцяло в компетенциите на ЦИК.

Решението по административно дело № 11302 от 2021 г. е окончателно.

Facebook logo
Бъдете с нас и във