Параграф22 Daily

§22 Новини

Отхвърлиха жалби срещу конкурса за назначаване в Гражданска колегия на ВКС

Тричленен състав на Върховния административен съд отхвърли жалбите срещу решение от 27 ноември 2018 г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за назначаване след конкурс на трима съдии в Гражданска колегия на Върховен касационен съд.

Административно дело № 15235/2018 г. беше образувано по жалби на трима съдии, участвали в конкурса.

Конкурсът е проведен законосъобразно и съдийската колегия на ВСС е назначила, съобразно класирането в конкурса, тримата съдии с най-високи резултати. Съдебният състав не споделят и доводите на жалбоподателите за нееднакво третиране на участниците. Конкурсната комисия, избрана при възможно най-високи изисквания, определени в ЗСВ, е компетентен орган, който да извърши обективното оценяване. Няма доказателства в обратната насока.

Възражението за неравно третиране на участниците в конкурса е хипотетично и няма данни по делото, които да го обосновават.

Facebook logo
Бъдете с нас и във