Параграф22 Daily

§22 Новини

Откриха процедура за подбор на шест европейски делегирани прокурори

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет откри процедура за подбор на шест европейски делегирани прокурори от Република България.

В 30-дневен срок от публикуване на обявлението на официалната интернет страница на Висшия съдебен съвет, кандидатите могат да подадат в деловодството на Висшия съдебен съвет, лично или чрез упълномощено лице, по пощата или по електронен път на електронен адрес – [email protected], подписано с квалифициран електронен подпис на заявителя, заявление за участие в процедурата за подбор в свободен текст. Процедурата ще се проведе на три етапа: допускане по документи на кандидатите, изслушване на допуснатите кандидати и обявяване на кандитатите.

С допълнително решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, ще се обявят датата, мястото и началния час на изслушване.

Допустимостта на кандидатите се извършва от Комисия, която извършва проверка на постъпилите заявления и допуска до следващия етап на процедурата кандидатите, представили всички изискуеми документи и отговарящи на изискванията, като чрез жребий за състав на Комисията са избрани: Светлана Бошнакова, Георги Кузманов и Стефан Петров, който е и председател.

Facebook logo
Бъдете с нас и във